Zastanawiając się nad obecną skalą wykorzystania wyrobów z tworzyw sztucznych, doskonale zdajemy sobie sprawę, iż po ich wykorzystaniu te trudno rozkładające się odpady gromadzą się wokół nas i zanieczyszczają środowisko oraz stwarzają zagrożenie dla całego ekosystemu.
Dlatego misją naszej spółki jest zmniejszenie ilości wyrzucanych nieprzetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych poprzez ich przetwarzanie na surowiec nadający się do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.
Mamy nadzieję, iż dzięki wspólnym wysiłkom będziemy w stanie zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych oraz efektu cieplarnianego.

Proces działalności spółki

Lapai
Spółka UAB RetroPlast skupuje wtórny surowiec z tworzyw sztucznych tylko w dużych ilościach.
Pracownicy spółki starannie go segregują oraz przygotowują surowiec dla przetwórców.


SKUP SUROWCA

Skupujemy tylko wysegregowany i sprasowany surowiec z tworzyw sztucznych

SEGREGACJA

Zespół segregujący usuwa niepotrzebne domieszki surowca z tworzyw sztucznych

SPRZEDAŻ

Sprzedajemy przygotowaną produkcję przetworzonych tworzyw sztucznych w dowolnych ilościach

ILOŚĆ PRZETWORZONEGO SUROWCA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Spółka UAB RetroPlast powstała w 2012 r. Z każdym rokiem działalności spółki ilość przetworzonego surowca z tworzyw sztucznych ciągle się zwiększała. Jesteśmy jednym z liderów przetwóstwa tworzyw sztucznych na Litwie!

OCHRONA ŚRODOWISKA

Prowadzona przez spółkę UAB RetroPlast działalność spełnia wszystkie wymogi aktów prawnych reglamentujących ochronę środowiska. Od 2013 r. spółka jest zarejestrowana w Państwowym Rejestrze Podmiotów Gospodarujących Odpadami. Spółka UAB „RetroPlast“ prowadzi działalność na podstawie wydanego w dniu 25 września 2013 r. zezwolenia TIPK (Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Nr VR-4.7-V-02-V-136, a od 29 września 2016 r. te zezwolenie zostało zamienione na zezwolenie do emisji Nr. VR4.7-V-02-V-136/TL-V.8-39/2016.