Mąstydami apie dabartinius plastiko gaminių panaudojimo mastus, mes puikiai suvokiame, kad šioms sunkiai yrančioms atliekoms atitarnavus savo laiką, jos kaupiasi aplink mus ir teršia aplinką bei kelia grėsmę visai ekosistemai.
Todėl mūsų įmonės misija – mažinti išmetamų neperdirbtų plastiko atliekų, jas perdirbant į plastikinių gaminių produkcijai tinkamą žaliavą.
Tikimės, kad bendromis pastangomis mums pavyks sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

ĮMONĖS VEIKLOS PROCESAS

Lapai

UAB RetroPlast superka antrines plastiko žaliavas tik dideliais kiekiais.
Įmonės darbuotojai jas stropiai rūšiuoja ir paruošia žaliavas perdirbėjams.


ŽALIAVŲ SUPIRKIMAS

Superkame tik atrinktą ir supresuotą plastiko žaliavą

RŪŠIAVIMAS

Rūšiavimo komanda atrenka nereikalingas plastiko žaliavų priemaišas

PARDAVIMAS

Parduodame paruoštą perdirbto plastiko produkciją įvairiais kiekiais

PERDIRBTAS PLASTIKO ŽALIAVŲ KIEKIS

UAB RetroPlast įkurta 2012 m. Kiekvienais įmonės gyvavimo metais, plastiko žaliavų perdirbimo kiekiai kilo tik aukštyn. Esame tarp pirmaujančių Lietuvos plastiko perdirbimo įmonių!

APLINKOSAUGA

UAB RetroPlast vykdoma veikla atitinka visus aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Nuo 2013 m. įmonė yra registruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre.
UAB „RetroPlast“ vykdo veiklą pagal 2013 m. rugsėjo 25 d. išduotą TIPK leidimą Nr. VR-4 .7-V-02-V-136, o nuo 2016 m. rugsėjo 29 d. šis leidimas pakeistas į Taršos leidimą Nr. VR4.7-V-02-V-136/TL-V.8-39/2016.